Brandprojektering av den kulturminnesmärkta byggnaden Latinskolan i Ystad. Byggnaden, vilket tidigare bla fungerat som kontor, genomgår en total ombyggnation till församlingslokaler för Svenska Kyrkan. Det ställs stora krav på ombyggnationen då dels byggnadens stora kulturminnen ska bevaras samtidigt som byggnaden ska uppfylla samhällets och nyttjarens krav på brandskydd, funktion, tillgänglighet etc.

I projekteringen levererades brandskyddsbeskrivning och brandskiss för projektets olika skeden.