Brandskyddsprojektering

Brandskyddsprojektering

En brandskyddsprojekterings primära syfte är att säkerställa att projektets byggnadstekniska, och i vissa fall organisatoriska brandskydd uppfyller samhällets kravnivå för den tilltänkta verksamheten och byggnadstypen. Vi erbjuder konsulttjänster inom brandskyddsprojektering vid nybyggnation och ändringar av byggnader, t.ex. vid om-/tillbyggnader och verksamhetsändringar. Vi upprättar brandskyddsbeskrivning / brandskyddsdokumentation i enlighet med Boverkets byggregler för alla skeden i era projektet, från tidigt förfrågningsunderlag till slutgiltig relationshandling (brandskyddsdokumentation).

För att tillgodose kundens speciella krav gällande t.ex. arkitektur, planlösning, funktionalitet eller möjliga kostnadsbesparande tekniska lösningar, kan analytisk dimensionering av brandskydd tillämpas. För mer information om analytisk dimensionering av brandskydd, klicka här.

För att säkerställa att det projekterade brandskyddet blir utfört på ett korrekt sätt så erbjuder vi utförandekontroll under byggskedet samt inventering av befintligt brandskydd inför t.ex. tillbyggnad/ombyggnad/verksamhetsändring.