Projektet omfattar nybyggnation av gårdshotell i fiskebyn Kåseberga på Österlen. I projektet har vi levererat en komplett brandskyddsprojektering för hotellbyggnad, orangeri samt spabyggnad. Byggnaderna är projekterade med både förenklad och analytisk dimensionering.

För byggskedet togs brandritningar fram med utförande i enlighet med bygghandling 90. Inför färdigställande våren 2018 kommer utrymningsplaner levereras samt att fastighetens brandskydd besiktigas.