Projektet omfattar nybyggnation av flerbostadshus i Ystads nya stadsdel, Ystad trädgårdsstad.

I projektet har Brand och Riskteknik levererat en komplett brandskyddsprojektering i form av ett förfrågningsunderlag och tillhörande bygglovshandlingar.