Installationsbrandskydd

Skydd mot brand-/brandgasspridning via ventilationssystem är en viktig del av byggnaders brandskydd. Vi hjälper er att ta fram kostnadseffektiva lösningar utifrån det specifika objektets förutsättningar. Vi utför bland annat analytiska verifieringar av ventilationssystem som tillämpar skyddsmetoden fläktar-i-drift, övertrycksättning av trapphus samt dimensionering av brandgasventilation.