Analytisk dimensionering av brandskydd

Exempel på tjänster som vi erbjuder inom analytisk dimensionering av brandskydd:
  • Strålningsberäkningar kan användas för att verifiera skyddsavståndet mellan byggnader då avståndet avviker från det som anges i byggreglerna. Detta i syfte att verifiera säkerhetsnivån gällande brandspridning mellan byggnader. Strålningsberäkningar kan även användas för att reducera brandteknisk klass på glaspartier mot utrymningsväg etc.
  • Inom ventilationsbrandskydd utför vi t.ex. analytiska verifieringar av ventilationssystem som tillämpar skyddsmetoden fläktar-i-drift som skyddsmetod mot spridning av brand-/brandgas i ventilationssystem. Fläkt-i-drift kan användas istället för spjäll, läs mer under installationsbrandskydd.
  • Verifiering av byggnaders utrymningsstrategi genom utrymningsanalys med flödestekniska beräkningar och personflödesanalyser. Detta för att säkerställa att utrymningsmöjligheterna från t.ex. en byggnad är acceptabla även om utformningen avviker från de allmäna råden som anges i Boverkets byggregler (detta kan vara t.ex. längre gångavstånd till utrymningsväg än vad som tillåts via förenklad dimensionering).